دوشنبه 29 دي 1399  
 
طلبه نوشت
شنبه 11 ارديبهشت 1395 مادر
مادر

بر صفحه دلم رخ زیبای مادر است    آرامشم زنام دل آرای مادر است
هرکس در این زمانه به جایی رسیده است    مدیون مادر است و دعاهای مادر است
وقتی که روح خسته و دل پر ز غصه است     داروی در روح، تماشای مادر است
دنیا و آخرت شود از غصه ها رها    آن را که احترام به دنیای مادر است
با این همه به گفته پروردگار او    یک حج برای ناظر سیمای مادر است
خاک بهشت خاک کف پای لو شده    سرو بهشت، قامت رعنای مادر است
گر طالب بهشت خداوند عالمی    این را بدان که زیر قدمهای مادر است

 
فاطمه نبی نژاد
 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما