تاریخ اسلام
عناوین و اهداف
عناوین و مشخصات کلی دورس
عناوین و تعداد واحدهای درسی به شرح ذیل است: 
 
ردیف عنوان تعداد واحد
1 دروس تخصصی 72
2 دروس عمومی 30
جمع 102
 
ماده 8. عناوین و مشخصات تفصیلی دورس
1. دروس عمومی
ردیف عناوین دروس واحد اهداف آموزشی
1 فقه 1 و 2 و 3 و 4 12 شناخت استدلالی مسائل مهم فقه و آشنایی با روش های استدلال فقهی
2 اصول فقه 1 و 2 و 3 و 4 8 شناخت مباحث مهم اصولی
3 تفسیر قرآن 1 و 2 4 تفسیر آیات مرتبط با حوادث صدر اسلام
4 عقائد خاص شیعه 1 و 2 4 تبیین استدلالی امامت و ولایت و مباحثی مانند انتظار، تقیه، بداء، رجعت، شفاعت و توسل
5 تجزیه و ترکیب 2 تقویت توان تشخیص و بکارگیری قواعد صرف و نحو
جمع 30
 
2. دروس تخصصی
ردیف عناوین دروس واحد اهداف آموزشی
1 کلیات تاریخ جهان 2 شناخت کلیات تاریخ جهان، اقوام، فرهنگ ها و تمدن ها با تأکید بر تاریخ اروپا
2 جهان در آستانه بعثت 2 بررسی وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی جهان(جزیرة العرب، ایران، مصر، روم و هند) در آستانه بعثت
3 تاریخ رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم 2 بررسى و نقد گزارش‏هاى مربوط به حوادث مهم تاریخ رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم
4 فلسفه تاریخ 2 شناخت مفهوم و ویژگی های حرکت، عوامل تحولات تاریخی، مسیر وهدف تاریخ
5 سنت‏هاى تاریخى درقرآن و روایات 2 شناخت  اصول و قواعد حاکم بر تاریخ از دیدگاه قرآن و روایات
6 مأخذشناسى تاریخ اسلام و تاریخ‏نگارى در اسلام 3 شناخت منابع تاریخ اسلام و تبیین جایگاه علم تاریخ و سیر تحول آن نزد مسلمانان و تأثیر قرآن و سنت بر این علم، و بررسى مکاتب مهم تاریخ‏نگارى
7 تاریخ خلفاء 2 بررسى سقیفه، چگونگى حاکمیت خلفاى سه‏گانه و عملکرد آنان
8 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 1 3 بررسى حوادث مهم زندگى حضرت زهرا علیهاالسلام و امیرالمؤمنین علیه‏السلام به ویژه دوران امامت و حکومت آن حضرت
9 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 2 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام حسنعلیه‏السلام امام حسین علیه‏السلام وامام سجاد علیه‏السلام
10 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 3 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام باقرعلیهم‏السلام امام صادق علیهم‏السلام وامام کاظم علیهم‏السلام
11 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 4 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام رضاعلیهم‏السلام تاپایان زندگى امام عسگرى علیهم‏السلام
12 تاریخ عصر غیبت 2 بررسى حوادث مهم عصر غیبت صغرى
13 تاریخ تشیع 3 چگونگى پیدایش و سیر تطور تشیع، فرق مهم تشیع و دولت‏هاى مهم شیعى از آغاز تاکنون
14 سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم و اهل البیت علیهم‏السلام 1 و 2 3 تبیین موضوعى سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم و معصومان علیهم‏السلام در ابعاد گوناگون
15 تاریخ امویان 2 بررسى ظهور و سقوط امویان و تبیین مواضع ائمه علیهم‏السلام در این دوره
16 تاریخ عباسیان 2 بررسى ظهور و سقوط عباسیان و حکومت‏هاى مهم این دوره و تبیین مواضع ائمهعلیهم السلام
17 تاریخ عثمانى 2 بررسى ظهور و سقوط حکومت عثمانى و تقابل آنان با حکومت صفویه
18 اسلام در ایران 3 چگونگی وروداسلام به ایران و تحولات مهم ایران ازعصرایلخانان تاانقلاب اسلامی
19 تاریخ انقلاب اسلامى 1و2 4 بررسى تحولات مهم ایران از مشروطیت تا کنون
20 اسلام در مصر و شام 1 بررسى چگونگی ورود اسلام به مصر و شام و شناخت دولت‏هاى اسلامى این مناطق وحوادث مهم این دوران
21 اسلام در مغرب و اندلس 1 بررسى چگونگی ورود اسلام به مغرب و اندلس و شناخت دولت‏هاى اسلامى این مناطق وحوادث مهم این دوران
22 اسلام در هند و آسیاى میانه 1 بررسى چگونگی ورود و گسترش اسلام و تشیع در این منطقه و شناخت دولت‏هاى اسلامى این منطقه و شیعى و حوادث مهم این دوران
23 متون تخصصى (عربى) 2 ایجاد توان بهره‏گیرى از متون تاریخى کهن به زبان عربى
24 وضع کنونى جهان اسلام 2 بررسى حوادث مهم و نقاط قوت و ضعف جهان اسلام در عصر حاضر باتوجه به استعمار جدید
25 جنبش‏هاى فکرى ـ دینى معاصر 2 شناخت جنبش‏هاى اسلامى و شیعى در صد سال اخیر و بررسى آثار آن‏ها
26 جغرافیاى تاریخى جهان اسلام 1 شناخت سیر پیشرفت و گسترش جهان اسلام و تقسیمات سرزمین‏هاى اسلامی
27 کلیات تاریخ تمدن اسلامى 2 بررسی تاریخ تمدن اسلامی و ابعاد آن
28 مستشرقان و تاریخ اسلام 2 شناخت ماهیت استشراق و مکاتب آن و نقد و بررسی مهم‏ترین شبهات خاورشناسان پیرامون تاریخ اسلام
29 همایش و کارورزى 1 کسب مهارت‏هاى لازم در انجام پژوهش‏هاى تاریخى و ارایه نتایج آن
30 عربى معاصر 2 ایجاد توان بهره‏گیرى از متون تاریخى به عربى جدید
31 روش تحقیق پیشرفته 2 آشنایى با روش‏هاى مختلف پژوهش تاریخى و کیفیت بهره‏بردارى از منابع به صورت کارگاهی
32 زبان انگلیسى (1) و (2) 4 ایجاد توان بهره گیری از متون تاریخی به زبان انگلیسی
33 پایان نامه 4 ارائه پژوهشی جامع در یکی از موضوعات تاریخ اسلام
جمع 72
 
 
معرفی رشته تاریخ اسلام
ماده 1. عنوان
عنوان، کلیات و برنامه سطح 3 (ویژه خواهران) رشته تاریخ اسلام می باشد.
ماده 2. تعریف
سطح سه «تاریخ اسلام» پس از سطح دو (دوره عمومی) آغاز می گردد. دانش پژوهان دراین دوره ضمن شناخت وقابیع دوران جاهلیت، صدر اسلام، دوران ائمهعلیه السلام و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام  توان تحلیل و بررسی، تدریس و پاسخ گویی به نیازهای رایج در این زمینه ها را کسب می کنند و پس از احرازتوان علمی یا ارائه پایان نامه، موفق به دریافت مدرک سطح 3 این رشته می شوند.
ماده 3. اهداف (شناختی، تربیت- اخلاقی و مهارتی)
اهداف این رشته عبارت است از:
1. تعمیق شناخت نسبت به مبانی اعتقادی؛
2. تبیین علمی تاریخ و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم علیه السلام
3. بررسی و تحلیل نقش مکتب اهل بیت علیه السلام در تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی؛
4. تربیت افراد توانمند در زمینه های آموزشی، پژوهشی، و تبلیغی در حوزه تاریخ اسلام؛
5. بررسی و نقد تاریخ خلافت و دولت های حاکم بر جهان اسلام و تطور آن؛
6. ایجاد توان پاسخ گویی به پرسش ها و نیازهای جامعه در مورد مسائل تاریخ اسلام؛
7. ایجاد توان بهره گیری از متون و منابع تاریخ اسلامف تحلیل و نقد ان؛
8. آشناسس با تاریخ جنبش هاف فرق و مذاهب اسلامی؛
9. شناخت تاریخ نگاری دراسلام؛
10. آشنایی با مسائل فلسفه تاریخ؛
11. تربیت طلاب مستعد جهت ورود به سطح چهار رشته تاریخ.
ماده 4. سیاست ها
1. تکیه بر آموزش مسائل اساسی و محورهای مهم تاریخ اسلام با توجه به مبانی اعتقادی؛
2. تأکید بر استفاده از منابع دست اول و مهم تاریخ اسلام؛

ماده 5. ضرورت

ضرورت ایجاد این رشته عبارت است از:
1. تأکید اسلام بر مطالعه تاریخ و سرگذشت پیشینیان؛
2. تأثیر مباحث تاریخی بر فهم دقیق برخی از علوم اسلامی؛
3. کشف و تبیین علمی سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام به عنوان بهترین الگوهای کامل با هدف انطباق فرهنگ جامعه بر آن.
           
 
اساتید گروه
اساتید گروه
1

          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
   خدمات
   پیوندهای مرتبط
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما