اطلاعیه ها
اطلاعیه
اطلاعیه سرویس ایاب و ذهاب بدینوسیله به اطلاع کلیه طلاب محترم می رساند با توجه به ثبت نام برخی طلاب در سایت موسسه جهت سرویس ایاب و ذهاب، امسال موسسه در شش مسیر (دو مسیر پردیسان  و چهار مسیر داخل شهر) که متعاقبا جزئیات مسیرها به اطلاع می رسد راه اندازی خواهد شد. لازم به ذکر است برقراری سرویس ایاب و ذهاب منوط به شرایط ذیل می باشد.
  1. برای هر خطحداقل باید 25 نفر ثبت نام کرده باشند.
  2. هزینه سرویس دو قسمت ثابت و متغیر می باشد. هزینه ثابت هر سرویس برای یک ترم مبلغ 1/000/000 ریال و هزینه متغیر برای هر بار استفاده از سرویس در مسیرهای داخل شهر مبلغ 3/000ریال و برای مسیر پردیسان 5/000 ریال می باشد.
  3. جهت برقراری سرویس حداکثر تا مورخ 96/7/15 باید نسبت به پرداخت هزینهثابت اقدام گردد. در غیر اینصورت سرویس ایاب و ذهاب برقرار نمی گردد.
 
امتیاز دهی
 
 


          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
   خدمات
   پیوندهای مرتبط
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما