سه‌شنبه 8 خرداد 1403  
(مهار تورم، رشد تولید)
تلفن های داخلی موسسهعنوان و پست سازمانی

تلفن داخلی

بلوک

طبقه

حوزه ریاست

مسئول حوزه ریاست و روابط عمومی

32116118

1

4

کارشناس حوزه ریاست

32116114

1

4

کارشناس روابط عمومی

32116217

1

1

کارشناس فناوری اطلاعات

32116111

1

3

کارشناس سایت - نرم افزار

32116212

1

1

مسئول حراست

32116237

1

3

کارشناس حراست

32116270

3

2

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

32116117

1

4

مسئول پشتیبانی

32116105

1

3

مدیر مهدکودک

32116311-6312

.

.

معاونت آموزش

معاون آموزش

32116131

3

1

کارشناس مسئول آموزش

32116257

3

1

کارشناس آموزش- سطح 3

32116252

4

1

امتحانات سطح2

32116253

3

1

کلاسداری بلوک 2

32116249

2

1

کلاسداری و اساتید(بلوک4)

32116203

4

1

کارشناس ارزشیابی

32116256

3

1

کارشناس آموزش سطح 2و 4

32116255

3

1

آموزش / امتحانات سطح3 و4

32116254

3

1

گروه های علمی

مدیر گروه کلام و فلسفه اسلامی

32116220

1

2

مدیر گروه فقه و اصول و مطالعات زنان

32116266

3

2

مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی

32116289

 

 

مدیر گروه تفسیر وعلوم قرآنی

32116221

1

2

مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی

32116222

1

2

کارشناس گروه فلسفه، فقه وکلام

32116261

3

1

کارشناش گروه تفسیر و اخلاق

32116262

3

1

معاونت تهذیب و امور فرهنگی

معاون فرهنگی و تهذیب

32116113

1

1

کارشناس فرهنگی بلوک 4

32116304

4

 

کارشناس فرهنگی بلوک 4

32116302

4

1

همکار فرهنگی بلوک 4

32116205

4

 

بسیج

32116277

4

2

معاونت پژوهش

معاون پژوهش

32116122

3

2

کارشناس خدمات پژوهش

32116264

3

2

کارشناس امور پژوهش

32116265

3

2

مدیر کتابخانه

32116290

.

.

کارشناس کتابداری

32116295

.

.

کتابخانه مرجع

32116291

.

.

کتابخانه اطلاع‌رسانی

32116292

.

.

مرکز پژوهش های اسلامی معصومیه

مدیر مرکز پژوهشهای اسلامی

32116130

3

4

کارشناس امور پژوهش مرکز

32116289

3

3

کارشناس امور پژوهش مرکز

32116288

3

3

کارشناس مسئول امور پژوهش

32116274

3

4


 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما