چهارشنبه 26 خرداد 1400  
 
 
خدمات آموزشی
شرح وظایف امور خدمات آموزشی
 1. پیگیری و دریافت سرفصل دروس از مسئول آموزش
 2. تطبیق واحدهای ورودی های مختلف با عناوین و سرفصل ارسالی از مرکز
 3. ثبت دروس در هر نیمسال تحصیلی در سامانه مرکز
 4. استخراج لیست طلاب مجاز به انتخاب واحد پایان نامه (بر اساس آیین نامه پژوهش) و ارسال به معاونت آموزش
 5. ثبت وضعیت طلبه در فایل اکسل و اعلام به معاونت آموزش
 6. دریافت و پیگیری درخواست طلاب و ثبت در فایل اکسل
 7. ثبت مرخصی طلاب در سامانه آموزش
 8. تکمیل فایل اکسل واحدهای درسی گذرانده و انتخابی طلاب در هر نیمسال تحصیلی
 9.  بررسی تخلفات انتخاب واحد
 10. انجام انتخاب واحد ویژه و حذف اضطراری
 11. دریافت و اعلام جدول زمان بندی آموزشی، برنامه درسی، سرفصل ها و پیش نیاز ها
 12. پیگیری امور تطبیق واحد طلاب، اشکالات انتخاب واحد، و ....
 13. پاسخگویی به مسائل آموزشی طلاب
 14. پیگیری امور مربوط به طلاب مهمان و انتقالی
 15. بایگانی
 16. انجام امور محوله از مافوق


 
آیین نامه های سطح 2 :
 
 

1. درخواست های آموزشی

2. معرفی به استاد

3. معادل سازی و تطبیق نمره

4. مرخصی

5. انصراف از تحصیل

6. انتقالی

 

آیین نامه  های سطح 3:

1. انتخاب واحد و حذف و اضافه

 

2. معرفی به استاد

3. معادل سازی و تطبیق نمره

4. مرخصی

 5. تغییر رشته

- آیین نامه تغییر رشته

- دستور العمل تغییر رشته

- فرم تقاضای تغییر رشته

- منابع تغییر رشته

6. تغییر دوره

7. انصراف از تحصیل

8. مهمانی
- آیین نامه

- فرم درخواست

 
9. انتقالی

10. پایان نامه

   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما