دوشنبه 11 مرداد 1400  
(تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)
اولین رساله علمی سطح 4 با موضوع نقد آراء امین خولی در تفسیر ادبی معاصر درموسسه معصومیه خواهران دفاع شد.به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)خانم فریده پیشوایی از طلاب رشته تفسیر تطبیقی این موسسه در تاریخ 6/3/1400از رساله علمی خوددفاع و موفق به کسب نمره عالی 20 شد.استاد راهنمای این رساله: حجت ‏الاسلام و المسلمین سیدمحمود طیب‌حسینی،استاد مشاور اول:حجت ‏الاسلام و المسلمین محمد عرب‌صالحی و استاد مشاور دوم: خانم فاطمه قنبری بودند.
در این جلسه خانم فریده پیشوایی در خصوص موضوع ای رساله اظهار داشت:موضوع این رساله نقد آراء امین خولی نواندیش معاصر مصری در تفسیر ادبی است. خولی در مقاله‌ای به شکل تقریباً خنثی، دیدگاه خود را در تفسیر ادبی بیان کرد، سپس به شکل پراکنده و ناقص، مباحثی قرآنی را در اجرای نظریه اش ارائه داد و شاگردانش به ویژه بنت الشاطی، نظریه وی را پیاده کردند.
وی افزود: مسأله اصلی این رساله، تحلیل و نقد مبانی و روش خولی در نظریه تفسیر ادبی معاصر است که در چهار فصل، سامان یافته است.
خانم پیشوایی در ادامه سخنان خود گفت:این رساله از نوع کیفی و به روش اسنادی مبتنی بر آثار مکتوب خولی اعم از آثار قلمی، شفاهی و تألیفات شاگردانش ازجمله تفسیر بیانی بنت الشاطی، با رویکرد تحلیلی- انتقادی است.
وی تریح کرد: هدف این رساله ، این است که آراء تفسیری خولی را از طريق استدلال قياسي و استقرائي، تشخيص، تفاوت و تمايز و مقايسه که به کمک قدرت تعقل و منطق صورت می گیرد، نقد کند؛ به ویژه آنکه تفسیر ادبی موردنظر خولی، هویت متمایز از تفاسیر ادبی رایج داشته و معادل تفسیر فرهنگی است.
خانم پیشوایی گفت: یافته های این رساله در فصل نقد مبانی نظریه خولی، نشان می دهد وی به دلیل اشکالات مکتب تفسیری اهل سنت، ضمن مرجعیت دادن و اصالت بخشی به قرآن در برابـر قواعـد نحـوی و بلاغـی، با تفسیر موضوعی، قصد اثبات توانمندی قرآن در رفع مشکلات امروزی و تطابق فهم ادبی قرآن با نیازهای روز جامعه را داشته که نقطه قوت مبنایی نظریه است. از سوی دیگر خولی تحت تأثیر بنیان های فکری نواعتزالی، قرآن را متني ادبي تلقي کرده و ضمن نفی تمام روش‏های تفسیری، توصیه می کند قرآن تنها با درنظر‏گرفتن عقل و ضوابط فهم متن ادبی، همانند متون ادبی انسانی، با تكيه بر فرهنگ زمان نزول و ذوق ادبی عربی، بدون درنظرگرفتن هیچ ملاحظه دینی، به‏مثابه هنری ترین متن ادبی تفسير شود.
وی مهمترین اشکال مبنای خولی در ارتباط با مخاطب را اینگونه بیان کرد : مهمترین اشکال مبنای خولی در ارتباط با مخاطب، نسبی دانستن فهم‏ها از قرآن است. همچنین اشکال خولی در سیطره دادن به عقل و استغناء از روایات تفسیری، تکیه به عقلِ مستقل از وحی است، ضمن اینکه فهم بخشی از معارف قرآن، از عهده عقل بشر خارج است.
خانم پیشوایی در پایان سخنان خود گفت: یافته های این رساله در فصل نقد روش تفسیر ادبی در نظریه خولی نشان می دهد نقد علمیِ دیدگاه های مفسران، نوآوری در معانی واژگان، مرجعیت قرآن در تفسیر واژگان و اِعمال قواعد نحوی و بلاغی، عدم ورود به جزئیات و بهره‏گیری از تحلیل های جامعه‏شناختی و روان‏شناختی جهت نزدیک شدن به فهم مخاطبان اولیه نقاط قوت این نظریه اند، ضمن آنکه بسنده کردن بر ظاهر آیات و انصراف از معانی باطنی و تأویل، از چالش های جدی روش خولی در تفسیر ادبی بود. 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما