دوشنبه 29 دي 1399  
 
 
تقویم آموزشی
تقويم تحصيلي پيشنهادي نيمسال1- سال تحصیلی 98-99 .pdf


تقويم تحصيلي _سطح 3 و 4 - نیمسال دوم تحصیلی 97-98
تقويم تحصيلي _سطح 2 - نیمسال دوم تحصیلی 97-98 
تقويم تحصيلي سطح  3-4 نیم سال اول سال تحصیلی 98 –97
تقويم تحصيلي  سطح 2  نیم سال اول سال تحصیلی 98 –97


 
تقويم تحصيلي سطح 2.pdf
تقويم تحصيلي سطح 3 و 4.pdf

برنامه امتحانات پايان ترم سطح2 نيمسال اول سال تحصيلي 97 –96 .pdf
برنامه امتحانات سطح سه نيمسال اول سال تحصيلي 97-96.pdf


 
برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه نیمسال دوم 96-95.pdf
برنامه امتحانات سطح2 نیمسال دوم سال تحصیلی 95 –96.pdf
 
تقویم تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 سطح 2.pdf
تقویم تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 سطح 3.pdf

برنامه امتحانات پایان ترم سطح چهار نیمسال اول 96-95.pdf
برنامه امتحانات پایان ترم سطح دو نیمسال اول 96-95.pdf
برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه نیمسال اول 96-95.pdfتقویم تحصیلی سطح 2 و 3 و 4 ، نیمسال اول 95-96جدول زمان بندی امتحانات  میان ترم سطح 2، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات میان ترم  سطح 3، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال دوم 94-95

تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال دوم  94-95

تقویم تحصیلی سطح 3 و 4 ، نیمسال دوم 94-95

تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال اول 94-95

تقویم تحصیلی سطح 3 و 4 ، نیمسال اول 94-95 


جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال اول 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال اول 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 4، نیم سال اول 94-95


تقویم تحصیلی سطح دو - نیم سال اول  94-95

تقویم تحصیلی سطح دو -  نیم سال دوم 93-94

تقویم تحصیلی سطح 3 -  نیم سال دوم 93-94


 

تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال دوم  92-93

تقویم تحصیلی سطح 3 ، نیمسال دوم  92-93 


جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال دوم 92-93

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال دوم 92-93

   
          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
   تلفن های داخلی
معاون  آموزش 6131
مسئول آموزش 6257
انتخاب واحد 6251 - 6252
مشاوره، برنامه ریزی و ارزیابی 6257
کلاسداری 6303 - 6249
امتحانات 6254 - 6253
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما