دوشنبه 29 دي 1399  
 
 
امور اساتید
شرح وظایف امور اساتید
شرح وظایف امور اساتید
 1. ثبت اساتید جدید در سامانه اساتید (همراه با بارگذاری مدارک و مستندات) و فایل اکسل موسسه
 2. پاسخ به نامه ها و پیام های ارسالی از سایر مراکز در خصوص اساتید
 3. تکمیل گزارشات مربوط به اساتید و ارسال به کلاسداری جهت بررسی و تایید (هدیه سالانه رهبری، روز معلم و ...)
 4. ثبت نام از متقاضیان تدریس و ارجاع به مدیران گروه های علمی
 5. صدور گواهی تدریس
 6. ارائه مدارک و اطلاعات اساتید به امور مالی(جهت ثبت قرارداد)
 7. بایگانی الکترونیکی و دستی مدارک اساتید
 8. تکمیل فرم اطلاعات اساتید
 9. دریافت قراردا د اساتید و هماهنگی با کلاسداری جهت دریافت امضاء
 10. دریافت فایل خام عملکرد اساتید هر نیمسال و ارسال به کلاسداری جهت تکمیل
 11. هماهنگی با معاونت منابع انسانی جهت خدمات رفاهی اساتید (سرویس ایاب و ذهاب، کارت پارکینگ، ...)
 12. ارسال پیام های مربوط به اساتید (شروع و پایان نیمسال، عدم تشکیل کلاس به دلایل غیر مترقبه، ...)
 13. پیگیری ثبت دروس اساتید در سامانه و صدور مجوز تدریس
 14. ثبت کاربرگ های مصاحبه علمی اساتید در سامانه
 15. مشخص کردن اساتید موظفی و هیئت علمی و همکار آموزشی و ارسال به معاونت
 16. برگزاری دو دوره کارگاه ارتقایی (ضمن خدمت) ویژه اساتید سطح دو در هر سال تحصیلی (هر نیمسال یک کارگاه)
 17. صدور گواهی کارگاه ها در صورت نیاز
 18. انجام امور محوله از مافوق

 
   
          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما