دوشنبه 29 دي 1399  
 
 
کلاسداری
کلاسداری

شرح وظایف امور کلاسداری
 

 1. دریافت مدارک به روز شده اساتید جهت تحویل به مسئول امور اساتید
 2. بررسی و تایید گزارشات مربوط به اساتید و ارسال به مسئول امور اساتید
 3. دریافت و تکمیل فایل خام عملکرد اساتید  و ارسال به مسئول امور اساتید
 4. نظارت بر تشکیل کلاسها و حضور و غیاب اساتید و طلاب و ثبت الکترونیکی
 5. نظارت بر نظافت و امکانات آموزشی کلاسها و اتاق اساتید
 6. تهیه و تنظیم لیست های کلاسی
 7. تحویل فرم قرارداد حق التدریس به اساتید جهت امضاء و ارسال به امور اساتید
 8. دریافت برنامه درسی از کارشناس مسئول آموزش
 9. دریافت سرفصل دروس از کارشناس مسئول آموزش
 10. بررسی غیبت های کلاسی در هر نیمسال تحصیلی و ارسال نتایج نهایی به امور امتحانات
 11. ارائه گزارش در هر نیمسال تحصیلی به کارشناس مسئول آموزش (تعداد جلسات کلاس ها، حضور و غیاب اساتید، تعداد طلاب و ...)
 12. توزیع برگه های نظر سنجی اساتید از طلاب
 13. انجام امور محوله از مافوق• غیبت های کلاسی

1- سطح دو
- آیین نامه غیبت های کلاسی


- فرم موجه نمودن غیبت کلاسی

 
2- سطح سه
- آیین نامه غیبت های کلاسی


- فرم موجه نمودن غیبت کلاسی

3- سطح چهار

- فرم موجه نمودن غیبت کلاسی

   
          اطلاعات تماس
نشانی: قم - بلوار امین - سه راه سالاریه - به طرف میدان ارتش

تلفن : 321160 (025)

نمابر: 32909660 (025)
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما