چهارشنبه 26 خرداد 1400  
(تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)
korsi
کرسی علمی ترویجی در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران قم برگزار شد
   به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه و با همکاری گروه تفسیر و علوم قرآن موسسه معصومیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، کرسی علمی ترویجی با موضوع «بازکاوی نقش روایات در تفسیر قرآن به قرآن از منظر علامه طباطبائی» در بهمن 98 در موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه برگزار شد.
  در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فتحی، استاد ارائه دهنده نشست؛ بر دلالت استقلالی تفسیر قرآن با قرآن از منظر علامه طباطبایی تأکید نموده و اظهار داشتند: از نگاه علامه، قرآن نور، بیان و تبیان و در دلالت بر مقصود، مستقل است و به چیزی ورای خود نیاز ندارد. بنابراین آنچه خداوند در صدد بیانش بوده واضح است و به عترت و سنت نیاز ندارد. کارکرد روایات در تفسیر تنها محدود به بیان روش تفسیر و تفاصیل احکام و معارف می‌شود و همه اینها لطمه‌ای به استقلال قرآن در دلالت ندارد و مواردی از قبیل جری و تطبیق، بیان معانی باطنی و تأویل که در روایات آمده است خارج از تفسیر است.
   در ادامه بحث حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بابایی؛ استاد ناقد اول دلالت استقلالی قرآن در تفسیر قرآن با قرآن را به صورت مطلق نپذیرفتند و بیان کردند: تفسیر قرآن با قرآن به معنای قرآن بسندگی مطلق و حسبنا کتاب الله نیست. اما بیان علامه در المیزان درباره تفسیر قرآن به قرآن منشأ سؤال شده است. بخشی از آیات قرآن به گونه‌ای هستند که هرگز با مراجعه به بخش‌های دیگر قرآن قابل فهم و تفسیر نیست. در اینگونه موارد خداوند به پیامبر (ص) ارجاع و بیان حضرت این بخش از آیات را تفسیر می‌کند. نظر علامه در تفسیر قرآن به قرآن را می‌توان در مقابل نظریه اخباریین دانست که معتقدند قرآن بدون رجوع به عترت و سنت قابل فهم و حجت نیست.
   در انتهای بحث حجت الاسلام و المسلمین آقای صفوی؛ استاد ناقد دوم، دلالت استقلالی قرآن در تفسیر را تأیید کردند و دلالت استقلالی را به معنای تطبیق مراد استعمالی آیات قرآن با مراد جدی آیات مطرح نمودند. ایشان ابراز داشتند: قرآن در دلالت خود مستقل است و هیچ نیازی به غیر خود ندارد، ولی به معنای حسبنا کتاب الله نیست؛ چرا که مطرح کنندگان این شعار هم نتوانستند در مقام عمل به این شعار پای‌بند باشند و به سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) رجوع می کردند و بر طبق آن عمل می کردند. اما قرآن در دلالتش نیازی به روایات ندارد، حتی تفاصیل احکام و معارف که در روایات آمده است خارج از مقوله فهم و تفسیر قرآن است. از نظر آقای صفوی، نظر اخباریین و نظر کسانی که معتقدند قرآن در تفاصیل احکام و معارف و اموری از قبیل بیان معانی باطنی و جری و تطبیق نیازمند روایات است؛ هیچ تفاوتی ندارد.  

 
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما