جمعه 19 خرداد 1402  
(مهار تورم، رشد تولید)
اطلاعیه معاونت پژوهش - ویژه طلاب سطح 4بر اساس مصوبه شورای علمی – تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، از این پس ارائه گواهی پذیرش یک مقاله علمی – پژوهش (مستخرج از رساله) شرط برگزاری پیش دفاع است و ارائه پذیرش مقالات دیگر و برگزاری کرسی علمی – ترویجی مشمول امتیاز تشویقی است.
● لازم است مقاله مستخرج از رساله به صورت مشترک با استاد راهنما منتشر شود. دراین صورت، طلبه نویسنده مسئول به شمار می آید. درصورت توافق بین استاد راهنما و طلبه، استاد راهنما می تواند نویسنده مسئول باشد.
● لازم است مقالات جهت دریافت گواهی پذیرش به نشریات معتبر ذیل ارسال گردد:
 1. نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( پذیرش مقاله در مجلات دارای رتبه الف، ب و ج مورد پذیرش است.)
https://journals.msrts.ir/

2.نشریات علمی – پژوهشی حوزه های علمیه
https://pazhuesh.ir/uploads/a197.pdf
3.نشریات علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
https://journals.iau.ir/
 ●کسب یک نمره تشویقی درصورت ارائه گواهی پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی دیگر، مستخرج از رساله علمی سطح 4.
● کسب نیم نمره تشویقی درصورت ارائه گواهی پذیرش یک مقاله علمی پژوهشی دیگر، غیر مستخرج از رساله علمی و مرتبط با رشته، منوط به اینکه در طول تحصیلی سطح 4 تدوین شده باشد.
● کسب نیم نمره تشویقی درصورت برگزاری کرسی علمی – ترویجی مستخرج از رساله علمی.
●  مرجع تشخیص برای معیار «مستخرج از رساله بودن مقاله علمی و کرسی»، کارگروه رساله های علمی در مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی سطح 4 است.


 

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما