چهارشنبه 6 مهر 1401  
(تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین)
شنبه 20 ارديبهشت 1393 تقویم آموزشی نیمسال تحصیلی 99-98 و ماقبل
تقويم تحصيلي پيشنهادي نيمسال1- سال تحصیلی 98-99
 
تقويم تحصيلي _سطح 3 و 4 - نیمسال دوم تحصیلی 97-98
تقويم تحصيلي _سطح 2 - نیمسال دوم تحصیلی 97-98
 
 
تقويم تحصيلي سطح  3-4 نیم سال اول سال تحصیلی 98 –97
تقويم تحصيلي  سطح 2  نیم سال اول سال تحصیلی 98 –97
 
 
تقويم تحصيلي سطح 2.pdf
تقويم تحصيلي سطح 3 و 4.pdf
 
برنامه امتحانات پايان ترم سطح2 نيمسال اول سال تحصيلي 97 –96 .pdf
برنامه امتحانات سطح سه نيمسال اول سال تحصيلي 97-96.pdf
 
 
برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه نیمسال دوم 96-95.pdf
برنامه امتحانات سطح2 نیمسال دوم سال تحصیلی 95 –96.pdf
 
تقویم تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 سطح 2.pdf
تقویم تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 سطح 3.pdf
 
برنامه امتحانات پایان ترم سطح چهار نیمسال اول 96-95.pdf
برنامه امتحانات پایان ترم سطح دو نیمسال اول 96-95.pdf
برنامه امتحانات پایان ترم سطح سه نیمسال اول 96-95.pdfتقویم تحصیلی سطح 2 و 3 و 4 ، نیمسال اول 95-96جدول زمان بندی امتحانات  میان ترم سطح 2، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات میان ترم  سطح 3، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال دوم 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال دوم 94-95

تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال دوم  94-95

تقویم تحصیلی سطح 3 و 4 ، نیمسال دوم 94-95تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال اول 94-95

تقویم تحصیلی سطح 3 و 4 ، نیمسال اول 94-95

 
 

جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال اول 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال اول 94-95

جدول زمان بندی امتحانات سطح 4، نیم سال اول 94-95

 

تقویم تحصیلی سطح دو - نیم سال اول  94-95

 
تقویم تحصیلی سطح دو -  نیم سال دوم 93-94

تقویم تحصیلی سطح 3 -  نیم سال دوم 93-94
 

 

تقویم تحصیلی سطح 2 ، نیمسال دوم  92-93

تقویم تحصیلی سطح 3 ، نیمسال دوم  92-93

 
 

جدول زمان بندی امتحانات سطح 2، نیم سال دوم 92-93

جدول زمان بندی امتحانات سطح 3، نیم سال دوم 92-93

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما