يكشنبه 26 ارديبهشت 1400  
(تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)
تاریخ اسلام
شنبه 29 خرداد 1395 عناوین و اهداف عناوین و مشخصات کلی دورس
عناوین و تعداد واحدهای درسی به شرح ذیل است: 
 
ردیف عنوان تعداد واحد
1 دروس تخصصی 72
2 دروس عمومی 30
جمع 102
 
ماده 8. عناوین و مشخصات تفصیلی دورس
1. دروس عمومی
ردیف عناوین دروس واحد اهداف آموزشی
1 فقه 1 و 2 و 3 و 4 12 شناخت استدلالی مسائل مهم فقه و آشنایی با روش های استدلال فقهی
2 اصول فقه 1 و 2 و 3 و 4 8 شناخت مباحث مهم اصولی
3 تفسیر قرآن 1 و 2 4 تفسیر آیات مرتبط با حوادث صدر اسلام
4 عقائد خاص شیعه 1 و 2 4 تبیین استدلالی امامت و ولایت و مباحثی مانند انتظار، تقیه، بداء، رجعت، شفاعت و توسل
5 تجزیه و ترکیب 2 تقویت توان تشخیص و بکارگیری قواعد صرف و نحو
جمع 30
 
2. دروس تخصصی
ردیف عناوین دروس واحد اهداف آموزشی
1 کلیات تاریخ جهان 2 شناخت کلیات تاریخ جهان، اقوام، فرهنگ ها و تمدن ها با تأکید بر تاریخ اروپا
2 جهان در آستانه بعثت 2 بررسی وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی جهان(جزیرة العرب، ایران، مصر، روم و هند) در آستانه بعثت
3 تاریخ رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم 2 بررسى و نقد گزارش‏هاى مربوط به حوادث مهم تاریخ رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم
4 فلسفه تاریخ 2 شناخت مفهوم و ویژگی های حرکت، عوامل تحولات تاریخی، مسیر وهدف تاریخ
5 سنت‏هاى تاریخى درقرآن و روایات 2 شناخت  اصول و قواعد حاکم بر تاریخ از دیدگاه قرآن و روایات
6 مأخذشناسى تاریخ اسلام و تاریخ‏نگارى در اسلام 3 شناخت منابع تاریخ اسلام و تبیین جایگاه علم تاریخ و سیر تحول آن نزد مسلمانان و تأثیر قرآن و سنت بر این علم، و بررسى مکاتب مهم تاریخ‏نگارى
7 تاریخ خلفاء 2 بررسى سقیفه، چگونگى حاکمیت خلفاى سه‏گانه و عملکرد آنان
8 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 1 3 بررسى حوادث مهم زندگى حضرت زهرا علیهاالسلام و امیرالمؤمنین علیه‏السلام به ویژه دوران امامت و حکومت آن حضرت
9 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 2 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام حسنعلیه‏السلام امام حسین علیه‏السلام وامام سجاد علیه‏السلام
10 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 3 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام باقرعلیهم‏السلام امام صادق علیهم‏السلام وامام کاظم علیهم‏السلام
11 تاریخ اهل البیت علیهم‏السلام 4 2 بررسى حوادث مهم زندگى امام رضاعلیهم‏السلام تاپایان زندگى امام عسگرى علیهم‏السلام
12 تاریخ عصر غیبت 2 بررسى حوادث مهم عصر غیبت صغرى
13 تاریخ تشیع 3 چگونگى پیدایش و سیر تطور تشیع، فرق مهم تشیع و دولت‏هاى مهم شیعى از آغاز تاکنون
14 سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم و اهل البیت علیهم‏السلام 1 و 2 3 تبیین موضوعى سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله وسلم و معصومان علیهم‏السلام در ابعاد گوناگون
15 تاریخ امویان 2 بررسى ظهور و سقوط امویان و تبیین مواضع ائمه علیهم‏السلام در این دوره
16 تاریخ عباسیان 2 بررسى ظهور و سقوط عباسیان و حکومت‏هاى مهم این دوره و تبیین مواضع ائمهعلیهم السلام
17 تاریخ عثمانى 2 بررسى ظهور و سقوط حکومت عثمانى و تقابل آنان با حکومت صفویه
18 اسلام در ایران 3 چگونگی وروداسلام به ایران و تحولات مهم ایران ازعصرایلخانان تاانقلاب اسلامی
19 تاریخ انقلاب اسلامى 1و2 4 بررسى تحولات مهم ایران از مشروطیت تا کنون
20 اسلام در مصر و شام 1 بررسى چگونگی ورود اسلام به مصر و شام و شناخت دولت‏هاى اسلامى این مناطق وحوادث مهم این دوران
21 اسلام در مغرب و اندلس 1 بررسى چگونگی ورود اسلام به مغرب و اندلس و شناخت دولت‏هاى اسلامى این مناطق وحوادث مهم این دوران
22 اسلام در هند و آسیاى میانه 1 بررسى چگونگی ورود و گسترش اسلام و تشیع در این منطقه و شناخت دولت‏هاى اسلامى این منطقه و شیعى و حوادث مهم این دوران
23 متون تخصصى (عربى) 2 ایجاد توان بهره‏گیرى از متون تاریخى کهن به زبان عربى
24 وضع کنونى جهان اسلام 2 بررسى حوادث مهم و نقاط قوت و ضعف جهان اسلام در عصر حاضر باتوجه به استعمار جدید
25 جنبش‏هاى فکرى ـ دینى معاصر 2 شناخت جنبش‏هاى اسلامى و شیعى در صد سال اخیر و بررسى آثار آن‏ها
26 جغرافیاى تاریخى جهان اسلام 1 شناخت سیر پیشرفت و گسترش جهان اسلام و تقسیمات سرزمین‏هاى اسلامی
27 کلیات تاریخ تمدن اسلامى 2 بررسی تاریخ تمدن اسلامی و ابعاد آن
28 مستشرقان و تاریخ اسلام 2 شناخت ماهیت استشراق و مکاتب آن و نقد و بررسی مهم‏ترین شبهات خاورشناسان پیرامون تاریخ اسلام
29 همایش و کارورزى 1 کسب مهارت‏هاى لازم در انجام پژوهش‏هاى تاریخى و ارایه نتایج آن
30 عربى معاصر 2 ایجاد توان بهره‏گیرى از متون تاریخى به عربى جدید
31 روش تحقیق پیشرفته 2 آشنایى با روش‏هاى مختلف پژوهش تاریخى و کیفیت بهره‏بردارى از منابع به صورت کارگاهی
32 زبان انگلیسى (1) و (2) 4 ایجاد توان بهره گیری از متون تاریخی به زبان انگلیسی
33 پایان نامه 4 ارائه پژوهشی جامع در یکی از موضوعات تاریخ اسلام
جمع 72
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتربيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما