دوشنبه 11 مرداد 1400  
(تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)
موضوعات آزمون جامع سطح4 (ورودی های 97)با توجه به برگزاری آزمون جامع سطح 4 در تاریخ 1400/06/11 موضوعات آزمون جامع به شرح ذیل اعلام می گردد:
 

ردیف

موضوعات آزمون جامع سطح ۴ ورودی ۹۷

رشته گرایش

فقه خانواده

تفسیر تطبیقی

کلام اسلامی

حکمت متعالیه

1

نکاح

مبانی تفسیر فریقین

خداشناسی (مباحث براهین اثبات خدا علم و قدرت)

حکمت متعالیه و امور عامه

2

طهارت

روش شناسی تفسیر تطبیقی

راهنماشناسی (مباحث عصمت و معجزه)

حکمت متعالیه و وجود حق‌تعالی

3

استصحاب

مکاتب و جریان های تفسیری

معاد (مبحث معاد جسمانی و روحانی)

حکمت متعالیه و نفس

4

دوران امر بین اقل و اکثر و تعیین و تخییر

تفسیر موضوعی (یکی از عناوین موجود در سرفصل به انتخاب استاد)

مبانی هستی شناسی (مباحث اصالت وجود و اعتبار ماهیت، مادی و مجرد، وحدت تشکیکی حقیقت وجود)

-

5

تعارض

-

-

-


 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما