شنبه 2 تير 1403  
(مهار تورم، رشد تولید)

.

.
معرفی معاونت پژوهش
  • برنامه ریزی،  ساماندهی رسانه های علمی سطح 4،  پایان نامه های سطح 3 و تحقیقات پایانی سطح 2.
  • برنامه ریزی ، هدایت و مدیریت اجرایی نششست های علمی ، کار گاه های علمی – پژوهشی ، فراخوان های پژوهشی برای طلاب و اساتید .
  • غنی سازی،  ساماندهی توسعه کتابخانه وتامین منابع مکتوب و دیجیتال .
  • ساماندهی و ارائه خدمات علمی –پژوهشی طلاب .

      الف )  کانون های پژوهشی :
کانون تشکلی طلبگی است که در جهت تقویت خود باوری مبتنی بر خدا محوری وایجاد نشاط علمی طلاب در مدارس علمیه خواهران در چار چوب ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به اهداف ذیل تشکیل می گردد.
 شناسایی ، جذب استعدادهای پژوهشی .
 هدایت ، جهت دهی و تقویت انگیزه های پژوهشی و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها وفرصت ها
ارتقاء و تقویت بنیه پژوهشی و مهارتی علاقمندان مستعد و حمایت از آنها.
 فرهنگ سازی برای کار گروهی و رقابت   علمی میان پژوهشگران .
تقویت روحیه پژوهشگری ، آزاد اندیشی ، نقد و مناظره و حقیقت جویی مبتنی بر آموزه های دینی .
 ب) گروه های رشد
اهداف :
1- هدف اصلی : فرهنگ سازی پژوهش گروهی
2- اهداف فرعی :

  • شناسایی طلاب مستعد و علاقه مند ، فعالیت های پژوهشی
  •  عطف توجه طلاب و اساتید به موضوعات مبتلا به جامعه مخاطب حوزه های علمیه خواهران .
  • افزایش توانمندی های  پژوهشی طلاب و تلاش در راستای ایفای نقش حوزه خواهران
  • بررسی وضعیت اجتماعی ، سیلسی ، فرهنگی ، عقیدتی ، اخلاقی و ارائه راهکار های اصلاحی
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما